مراسم بنزین ستاره میلیون فرمانده کل سپاه

مراسم: بنزین ستاره میلیون فرمانده کل سپاه بازدید فرمانده کل سپاه از پالایشگاه پالایشگاه ستاره خلیج فارس خودکفایی بنزین پالایشگاه بندرعباس

گت بلاگز اخبار اجتماعی دو سناریو در جلسه بررسی استعفای نجفی

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ابعاد متفاوت پذیرش یا عدم پذیرش استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را تشریح کرد. 

دو سناریو در جلسه بررسی استعفای نجفی

دو سناریو در جلسه بررسی استعفای نجفی

عبارات مهم : ایران

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ابعاد متفاوت پذیرش یا عدم پذیرش استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را تشریح کرد.

علی اعطا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی استعفای محمدعلی نجفی – شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران – در جلسه صبح فردای شورای شهر گفت: در جلسه فردا که نخستین جلسه رسمی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال تازه خواهد بود عنوان استعفای نجفی از پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بررسی می شود. جو غالب و فضای کلی در شورای شهر این است که با استعفای نجفی موافقت نکنند و علیرغم اصرار شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به استعفا به رفتن وی رای مثبت ندهند.

وی با بیان اینکه اگر استعفای نجفی رد شود وی همچنان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران است و باید به انجام مسئولیت های خود ادامه دهد،اظهارکرد: در صورت مخالفت اعضای شورای شهر با استعفا، پرونده این استعفا بسته می شود مگر اینکه نجفی بخواهد بار دیگر استعفایی به شورای شهر بدهد که باز هم باید استعفای دیگر بررسی شود.

دو سناریو در جلسه بررسی استعفای نجفی

اعطا با بیان اینکه اگر استعفا پذیرفته شود باید در همان جلسه سرپرستی جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش کنیم، گفت: از وقت گزینش شهردار تازه تا انتصاب، کارها باید به وسیله سرپرست که بر اساس قانون یکی از کارکنان شهرداری هست، انجام شود ولی باید تاکید کنم که جو غالب در شورای شهر عدم موافقت با استعفای نجفی است.

واژه های کلیدی: ایران | استعفا | شهردار | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs