مراسم بنزین ستاره میلیون فرمانده کل سپاه

مراسم: بنزین ستاره میلیون فرمانده کل سپاه بازدید فرمانده کل سپاه از پالایشگاه پالایشگاه ستاره خلیج فارس خودکفایی بنزین پالایشگاه بندرعباس

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تحویل سکه‌های پیش‌فروشی طبق برنامه

 ……. رییس اداره کل خزانه بانک ملی تاکید کرد: سکه های پیش فروش شده است و ارزهای سپرده گذاری شده است نزد این بانک به صورت تعهد شده است در حال تحویل به مش

تحویل سکه‌های پیش‌فروشی طبق برنامه

تحویل سکه های پیش فروشی طبق برنامه

عبارات مهم : ایران

……. رییس اداره کل خزانه بانک ملی تاکید کرد: سکه های پیش فروش شده است و ارزهای سپرده گذاری شده است نزد این بانک به صورت تعهد شده است در حال تحویل به مشتریان است.

به گزارش ایلنا از بانک ملی ایران؛ علیرضا رواقی اردبیلی با بیان اینکه تحویل سکه های پیش فروش شده است بر اساس برنامه از پیش اعلام شده است انجام می شود، اظهار داشت: در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد.

وی همچنین با بیان اینکه بانک ملی کشور عزیزمان ایران بازپرداخت اصل و سود سپرده های ارزی با همان ارز تحویل شده است به بانک را تضمین کرده هست، افزود: سپرده گذاران به صورت روزانه در حال مراجعه به شعب هستند و شواهد کاملا نشان دهنده این است که بانک ملی کشور عزیزمان ایران به تعهدات خود پایبند است.

تحویل سکه‌های پیش‌فروشی طبق برنامه

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | روزانه | سود سپرده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs