مراسم بنزین ستاره میلیون فرمانده کل سپاه

مراسم: بنزین ستاره میلیون فرمانده کل سپاه بازدید فرمانده کل سپاه از پالایشگاه پالایشگاه ستاره خلیج فارس خودکفایی بنزین پالایشگاه بندرعباس

عکس های ماکروی گرفته شده است با تلفن همراه‎

این تصویرهای ماکروی قشنگ از دنیای حیوانات با استفاده از دوربین گوشی گرفته شده است است. عکس های ماکروی گرفته شده است با تلفن همراه‎ عب..

ادامه مطلب

از خرخر عمیق تا زبان‌درازی!, تصاویر ، خوش‌آمدگویی‌های عجیب در فرهنگ‌های مختلف

خوش آمدگویی، استقبال و احوال پرسی نوعی واکنش‌ها انسانی است که در مواجهه با دیگر انسان ها با روندی خاص صورت می گیرد و می تواند آغازگر رابطه ای دوستانه نیز با..

ادامه مطلب